Velg en side

Det å skulle få barn er en økonomisk omveltning og for veldig mange kommer dette som et lite økonomisk sjokk. Likevel, så får man heldigvis god til å forberede dette. Det mange ikke tenker på når de venter barn er at det kommer en tid hvor gjerne økonomien din er begrenset og den tiden heter pappaperm.

Hvis man f.eks jobber på provisjon eller har høy lønn så vil man gjerne ikke få denne lønnen når man går ut i perm. Dette er fordi at NAV ikke dekker hele lønnen fult ut men opp til 6G som i 2020 er rundt 606 000,-. Det betyr hvis du du tjener over dette så vil du gjerne faktisk en lavere inntekt i de månedene du er i pappaperm. Noen klarer å få til en god avtale med sin arbeidsgiver om at de dekker full lønn, men dette er veldig sjeldent i disse tider.

Det som gjør at dette gjerne passer litt dårlig er at mange gjerne bruker mer penger når de er i pappaperm fordi man har mer tid til overs. Man besøker kanskje mer butikker, spiser ute og en del flere kioskbesøk når man er på trilletur. Her er det selvfølgelig forskjeller for alle og det er ikke sikkert at dette gjelder alle, men dette er typisk noe av det vi hører fra våre lesere.

Har du mye gjeld og er avhengig av høy lønn for å betjene denne under pappaperm?

Dette er gruppe som det ofte ikke snakkes så mye om, men antall nordmenn som har høy forbruksgjeld og ikke minst inkasso har økt betraktelig. Dette er faktisk gjerne mennesker med en relativ høy inntekt, gjerne over de 6G som er maksbeløpet man kan få utbetalt av NAV, disse sliter gjerne ekstra mye når det kommer til pappapermisjon.

Hvis man ikke har store utgifter til lån så klarer man seg meget godt på utbetalingen som 6G gir men om man har høye kostnader til lån og annen gjeld hver eneste måned så kan det være veldig vanskelig å skulle betjene denne uten at det går utover økonomien ellers i husholdning.

Om du har mye gjeld så bør du vurdere en refinansiering av gjelden før du faktisk går ut i pappaperm. Det kan være mye penger å spare på en refinansiering, i tillegg til at man gjerne kan få spredd gjelden ut over flere år som gjør belastningen på økonomien mye mindre.

Dersom du av ulike grunner ikke har mulighet til å søke om en refinansiering av din gjeld så bør du sjekke om det er mulig å få avdragsfrihet i de månedene du har mindre inntekt. De aller fleste banker vil kunnne være behjelpelige med nettopp dette.

Du burde planlegge for pappapermisjon

Hvis man tjener godt i dag og er avhengig av den inntekten for å få ting til å gå rundt så burde man planlegge for pappapermisjonen. Med det så mener vi at man burde sette seg ned å få en oversikt over inntekter og ikke minst utgifter i denne perioden. Det blir da enklere å kun gi barnet fokus, for det er jo egentlig det som er det viktigste i pappapermisjonen. En god måte å planlegge er å se på følgende:

  1. Hvor mye vil jeg tjene?
  2. Hvor mye utgiffter har jeg?
  3. Sett opp et budsjett

Når du har orden i økonomien så slipper penger å bli et problem når du har pappaperm og du kan tenke fremover. Økonomi skal ikke være et problem når du skal ha fokus på ditt barn og bli kjent med dette barnet.