Velg en side

Det er ikke så dumt at fedre også tar ut sin del av pappapermisjonen. For det første gagner det både far og barn, som knytter bedre bånd enn de ville gjort dersom far var mye borte på arbeid. Far får oppleve barnets første leveår på en helt annen måte enn før, og knytter sterkere bånd. Barnet blir bedre kjent med begge foreldrene, og mor får hjelp. Hun har tross alt født og kan slite med en del plager etter fødselen.

Dersom mor er frisk er det veldig bra at far tar ut permisjon i forhold til hva som er forventet etter de nye lovene trådte i kraft. Da kommer mor seg ut i arbeid igjen og får dra nytte av å ikke være så lenge borte fra arbeidsmiljøet.

Næringslivet og samfunnet forøvrig

Det er utvilsomt også viktig for samfunnet og næringslivet. Man får mer kontinuitet i arbeidet, og flere kvinner kommer tilbake i arbeidslivet raskere. Næringslivet dra nytte av dette på flere måter, men ikke minst fordi man slipper å ansette nye folk. Det å ansette folk er veldig dyrt. Det er fordi det både skal gis opplæring, opptil flere uker med lønn, det skal betales lønn og arbeidsgiveravgift til staten. Det kan bety at en ny arbeider kan koste arbeidsplassen opp mot det dobbelte av hva den permitterte moren vil gjøre.

Det er lett å forstå at nyansettelser ved graviditet og fødsel derfor er ønskelig å unngå.

Samfunnsmessig er dette viktig fordi man får stabile forhold. En kvinne som skal ut på arbeidsmarkedet etter å ha fått barn, kan koste samfunnet mye penger. For det første må det betales arbeidsledighetstrygd dersom hun ikke finner jobb. Det kan hende kvinnen i verste fall må ta arbeid en annen plass i landet. Det går bort mye tid og penger på å få denne kvinnen i arbeid, tid og penger som kunne vært brukt på andre mer trengende.

Det er lett å se at de økonomiske og samfunnsmessige effektene er store ved å la mor komme raskt ut i arbeid etter en fødsel.

Kanskje man bør differensiere kvinne og mannsarbeid

Det er likevel store forskjeller i hvordan man tar ut permisjon blant folk. Og kanskje man burde differensiere avlønning eller måten å distribuere lønninger på. Fordi det er vanligere for mødre å ta ut sykemelding dersom barnet er sykt og må være borte fra barnehage eller skole. Det er kvinnen som oftest ofrer sin dyrbare arbeidstid på barna. Det er samtidig ofte menn som tjener mest. Det kommer av to ting. Det har ofte bedre betalte jobber, eller de jobber veldig mye mer.

Hadde man kunne lønne kvinner annerledes enn menn, altså fått høyere timelønn eller avtale for lønning, ville det ikke gjort noe at kvinnene tok hovedansvaret. Det er ikke en generell løsning, men en løsning som passer for mange. Mange kvinner har veldig fysisk tunge arbeidsoppgaver, og trenger derfor også mer hvile. Selv om det å ta seg av syke barn ikke medfører at man kan slappe av, så kan man hvert fall ta dagen i sitt eget tempo, og dermed få hjelp når far kommer hjem.

Menneskelige behov

Pappapermisjon er definitivt en god løsning for de menneskelige behovene, men har også en viktig effekt på de økonomiske systemene i samfunnet og sektorene for øvrig. Derfor er det en positiv ting at fedre tar den permisjonen de får utdelt.