Velg en side

Man. 18. sept 2017

  • Fedrekvoten er på 10 uker.
  • For å ha rett til fedrekvote, må både du og mor ha rett til foreldrepenger. Les mer om rettighetene dine hvis mor ikke har rett til foreldrepenger.
  • Hvis mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til henne. Dere kan avtale at du likevel skal ta ut fedrekvote, i så fall må du søke om det og legge ved en bekreftelse fra mor på at du har omsorgen for barnet de dagene du søker om..
  • Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger og har mottatt engangsstønad, har du ikke rett til fedrekvote.
  • Hvis du ikke har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til mor.

Hvis du ikke benytter deg av fedrekvoten, mister dere disse ukene med mindre mor søker om å få fedrekvoten overført til seg fordi du er for syk til å ta seg av barnet.

Medmor har samme rettigheter som far.