Velg en side

Man kan spørre seg hva som er den ideelle pappapermisjonen. Det er mye som skal klaffe for at alt ordner seg slik man hadde tenkt, og det er slettes ikke sikkert blir som man hadde tenkt.

Det er noen kriterier som må oppfylles for at pappapermisjonen skal bli så god som man hadde håpet på. Det viktigste er likevel at barnet har det bra. I denne artikkelen skal vi se på noen kriterier for at pappapermisjonen skal bli optimal, med hensyn til far og barn.

Friskt barn og glad arbeidsgiver

Når barnet er friskt er det så bra som det kan bli. Alle barn måles og føres opp i statistikk, og derfor vet man for eksempel hva som er innenfor en normal. Denne normalen er veldig mangfoldig og har stor spredning. Veldig lav vekt kan være tegn på at det er noe galt, og dermed kan man undersøke mer. Det samme gjelder med vekt, størrelse på hodet, lengde også videre. Et barn som ellers ikke har noen plager, er et friskt barn. Det finnes mange barnesykdommer som vil gå over, og andre tilstander man skal ta med stort alvor. Faremomenter er for eksempel feber eller diaré. Ser man ingen tegn til sykdommer, og barnet spiser og utvikler seg normalt, da er det optimalt for at far og barn skal få en god pappapermisjon.

Det er mange som kan synes det er vanskelig å spørre om enda lenger pappapermisjon. Noen har stillinger som gjør at de ikke kan unnværes, eller har store prosjekter de leder. Andre ser at det skorter på bemanningen. Men fedre har i dag fastlagte lovmessige grunner for å ta pappapermisjon, og derfor bør det ikke være noe problem å få tatt ut pappapermisjon. En arbeidsgiver som setter seg på bakbena, vil gjøre at man stresser unødvendig i pappapermisjonen. Men når arbeidsgiver er forståelsesfull og oppmuntrer til det, er det utvilsomt mye lettere å ta ut permisjonen. Da kan man slappe av og tenke på barnets ved og vel.

Når man kan dele tiden med andre

Det er supert å ha besteforeldre i nærheten. De hjelper alltid til og ønsker alltid barnets beste. De kan være med på trilleturer og avlaste dersom man har hatt lite søvn i lang tid. Også andre som har nyfødte barn, vil være en sosial støtte, som man kan dele ulike utfordringer og problemer med. De kan finne på mye sammen, noe som også er bra for at barnet skal utvikle seg godt. Det å ha mulighet til å være med på aktiviteter som babysvømming og trening er bare positivt. Derfor er det fint når huset er fullt, eller man bare kan gå bort til besteforeldrene som bor nede i gaten.

At familien har det bra

Det er ikke bare viktig at far og barn har det bra, men mor må også ha det bra. Hun har vært gjennom en stor belastning, og det er ingen selvfølge at alt skal gå på skinner etterpå. Kroppslige plager kan gjøre at man må trå til ekstra, både for å bidra med omsorg og husarbeidet ellers. Men om mor kommer tilbake i jobb, fungerer optimalt etter forholdene, er det nok det aller beste for hele familien. Det er viktig å gi og ta i et forhold, men man må huske på at det ikke skal gå ut over noen. Om man viser mor litt ekstra oppmerksomhet i denne perioden, vil man komme gjennom pappapermisjonen på best mulig måte.

For at pappapermisjonen skal bli best mulig, er det mange ting som skal gå i orden. Forberedning og bevissthet på dette vil nok hjelpe de fleste.