Velg en side

Det hender stadig oftere at nybakte foreldre går fra hverandre, og når det skjer er det en ekstra belastning for de involverte. Det skjer til og med at paret går fra hverandre i svangerskapet, og har ikke partene blitt enige på forhånd, kan fordelingen av permisjon forbli et problem. For selv om det er slik at mor har de fleste rettighetene knyttet til barnet, har far fortsatt plikten til å ta ut fedrekvoten sin.

Som i 1817?

Slik skulle man hvert fall tro at det var, i Norge 2017. Men slik er det ikke. Dersom mor setter seg på bakbeina, kan hun bestemme at far ikke får noe samvær. Det er en veldig egoistisk tankegang, og dessverre en realitet oftere og oftere. Det blir på en måte motsatt likestilling.

Barnefar trenger ikke få beskjed engang før NAV og barnemor i samråd bestemmer seg for og setter kjepper i hjulene for fars samvær med barnet.

Og det er mange tegn på at myndighetene også tar mors sin side. Så sent som i 2014, reduserte de fedrekvoten med 4 uker, slik at den satt til 10 uker. Det kan nesten se ut som at det for enkelte har kommet for mange kvinner inn i styrer rundt om, for det ryktes om flere barnefedre som ikke blir hørt og ikke får samvær med barnet sitt på grunn av rigide og vanskelige regler.

Mammaene har alle fordelene

Dersom det oppstår konflikt, frykter mange menn at samvær med barnet blir enda mindre enn det allerede er, på grunn av fordelene mor blir tilegnet ved sakførsel gjennom NAV. Har det først blitt en sak, kan det få konsekvenser for senere samvær også. Blir de ikke enige tas saken bare videre til familievernkontor også videre.

Men har man fått med seg fedrekvoten, har man litt mer å vise til dersom det skulle bli en sak mellom to parter. Om det er morsinstinktet som slår inn, vites ikke, men at mor har alle fordelene, det er det ingen tvil om.

Det er også økonomiske aspekter ved å stå som aleneforsørger. Dersom mor klarer å overbevise etatene om å få være aleneforsørger, har hun både rett på ekstra barnetrygd, samt barnebidrag fra far, samt andre gode ordninger. Med gode økonomiske ordninger for mor, blir det en ekstra belastning for far, dersom han faller utenfor.

I tillegg kan de fleste pappaene der ute glemme mer pappapermisjon enn de 10 tiltenkte ukene, hvis det oppstår konflikter mellom mor og far. Det er det jo ingen som ønsker.

Bør se gjennom reglementet?

Det er ingen saker som er like, og i mange tilfeller kan det være best om barnet er hos mor. I andre tilfeller er det motsatt. Det viktigste kan derfor være å ha en konstruktiv dialog, både før og etter bruddet, slik at man ikke blir overkjørt av den andre eller de innfløkte lovene. Bør man kunne lage andre ordninger slik at far også før delta. Er det greit at den ene skal betale flere tusen kroner i bidrag uten at man går gjennom dennes håndtering av privatøkonomi. Barneforeldre er ofte begge i en sårbar fase av livet, enten man er under utdanning eller nettopp har startet på en karriere. Det er hvert fall uansett best om begge kan bli enig om en god løsning slik at begge kan få samvær med barnet.