Velg en side

En fersk undersøkelse viser at det er en sammenheng mellom hvorvidt norske menn gleder seg til å bli pappa, og hvor i landet de er bosatt. Menn fra sørlandet er mest klare, mens de som føler seg minst forberedt finner man i Nord-Norge.

Det er ingen hemmelighet at det å få barn endrer livet til et menneske. De fleste menn er klar over dette, og mange føler seg godt forberedt og gleder seg stort til å bli pappa, men dette gjelder ikke alle. Er det en sammenheng mellom hvor klar man er til å bli forelder, og hvor i landet man er bosatt?

Ja, det er det. I alle fall hvis vi skal tro på det mer enn 1400 norske menn har svart i Den store pappaundersøkelsen fra blipappa.noEt av undersøkelsens 26 spørsmål omfatter til hvilken grad mannen gledet seg til å bli pappa, målt i en skala fra 1 – 100. Med utgangspunkt i at svar med verdier mellom 80 og 100 tilsvarer at man gleder seg veldig, viser undersøkelsen et geografisk skille.

Mest i sør, minst i nord

Fedre i Nord-Norge har en markant lavere score enn fedre i resten av landet. Her har kun 71% svart at de gleder seg/er klare til å bli fedre, mot et landsgjennomsnitt på 79%.

– Årsaken bak ulikhetene kan være sosioøkonomiske eller kulturelle forhold, noe undersøkelsen ikke utbroderer. Det er veldig interessante tall, som danner grunnlaget for videre forskning, slik at vi kan finne bedre metoder for å forebygge samlivsbrudd. Målet er selvfølgelig å skape mentalt forberedte fedre og robuste småbarnsfamilier, opplyser daglig leder i Blipappa.no, Gilbert Borgen-Veland.

– I følge en artikkel i Avisa Nordland ser man at menn i Nord-Norge tjener 10.000 kr mindre i måneden enn menn i Oslo, og økonomi kan være et aspekt som spiller en stor rolle, forteller Borgen-Veland.

De som sier seg mest klare til farskap er i all hovedsak bosatt på Sørlandet, med en gjennomsnittlig score på 88 %.

Viktig permisjon


Respondentene også tatt stilling til følgende påstand: «Synes du pappaperm er viktig?». Her går skalaen fra 1 – 10, og her har undersøkelsen tatt utgangspunkt i at de som svarer mellom 8 og 10 prioriterer pappaperm.
Gjennomsnittet for landet ligger på rundt 86%, og på topp troner menn fra Østlandet, der hele 88% mener dette er viktig, mens «bare» 82% av menn fra Vestlandet synes det samme.

– Det er godt å se at såpass mange menn synes det å ha permisjon er viktig, fortsetter Borgen-Veland. 

Den store pappaundersøkelsen på blipappa.no har som mål å kartlegge menns forhold til/ tanker om det å få barn, pappaperm, ulønnet permisjon og påvirkningen det vil ha for ulike aspekter av livet, som sosialt liv og parforhold. Undersøkelsen er pågående, og resultater hentet ut og presentert har et grunnlag i over 1400 besvarelser.