Velg en side

Dagens menn har gjennomgått en forvandling de senere årene. Det er ikke en brå forandring, men et resultat av lang og tøff likestillingskamp. Historien kjenner vi alle, men selv om det ikke har vært slik i alle tider, ei heller trenger å bli sånn, har mannen vært det sterkeste kjønn. Om det er muskler og skjeggvekst, kan diskuteres, eller om det er overtalelsesevner, det kan saktens ingen vite helt sikkert. Det at det er mor som fostrer fram barn, og i stor grad har tatt seg av barna kan være en annen grunn. Men etter at kvinner fikk en større plass i arbeidslivet og begynte å tjene egne penger, har ulikhetene fortsatt vært oppe i mange diskusjoner. For hvorfor skal kjønnet avgjøre om man tjener mye eller mindre.

Om det er slik at en kvinne tjener mindre enn en mann for akkurat samme arbeide, så er det noe som må endres på. I e sivilisert samfunn er dette en selvfølge. At menn tjener mer enn kvinner generelt sett kan godt være, men det må i så fall bety at kvinner og menn velger ulike yrker. Så blir det opp til myndighetene å avgjøre hvor viktig et arbeid er og hvordan det skal lønnes. Ofte er det slik at privat sektor har høyere lønninger enn i den offentlige. Men i den offentlige sektoren er man bedre forsikret.

Menn tar ansvar

Den moderne mann er fullstendig med på utviklingen til et mer likestilt samfunn. Og mange menn tar sitt ansvar alvorlig og bevist. Også når det kommer til pappapermisjon og det å være med den nyfødte når fedrekvoten slår inn. I dag er denne fedrekvoten 10 uker, etter at den har stabilisert seg der. Mange mener det er for lite mens noen mener det er nok. Her er meningene like delte som den berømte baken.

Mange mener at menn mister sin identitet ved å være med på likestillingsjaget, ved at de må innta flere typisk feminine roller. Det er imidlertid ingenting som fratar dem mannsrollen ved at de bidrar mer i barnestellet. Selv om det skulle finnes forskning som antyder dette, er det ganske så mandig å være bidragsyter ved å passe og fostre barnet sitt. Samtidig som mor for muligheten til å delta i arbeidslivet, kan en slik pappapermisjon gi menn nye verdier og se på livet på en annen måte. Det som er sikkert er at i en sivilisert verden blir alle respektert likt og alle har de samme rettighetene og mulighetene.

Pappaperm – en selvfølge

Pappapermisjon for moderne menn er en selvfølge. De tar oppgavene med strak arm. Det er også enklere for dem når pappapermisjonsaspektet er satt i system. Ikke bare tar de permisjon i den pålagte fedrekvote-perioden, men i større grad velger de å ta ut deler av den felles foreldrekvoten som utgjør resten av permisjonstiden.

At pappapermisjon blir en like stor selvfølge som mammapermisjon må man vente å se, men mulighetene er der i dag for å fordele ukene helt likt mellom seg. Og moderne menn drar ikke rett til besteforeldre for å få hjelp, de finner på ting selv. Sammen med andre kan de møtes for å trene, dra på fotballkamp eller bare kose seg hjemme. Den moderne mann tar samtiden på strak arm, og ønsker endringene velkommen. Først når alle har de samme mulighetene kan man si at man har et likestilt samfunn.

Vi må imidlertid ikke glemme at vi alle er forskjellige, og forskjellene kan variere mellom kjønn, innen kjønn og være helt motsatt av hva man forventer. Likevel er alle variasjoner innenfor normalen. Dette mangfoldet er med på å skape den verden vi lever i. Moderne menn vet å ta sitt ansvar for det.