Velg en side

Pappaekspert mener at menn bør stille forberedt for å unngå fødselsdepresjon. -Tror mange menn hverken mottar eller oppsøker informasjon rundt det å få barn.

-I dag finnes det altfor lite informasjon som snakker direkte til mannen, og det som tilbys serveres på en slik måte at mange menn ikke gidder å lese seg opp på tematikk rundt fødsel og barsel, mener daglig leder i Blipappa.no, Gilbert Borgen-Veland.

Blipappa.no er en ressursportal med videoer, artikler og underholdning for menn, som gjør temaer som graviditet, fødsel, søvn og småbarnstiden lettfattelige og engasjerende. Nettportalen skal avskrekke og motivere menn til at dét å få barn ikke er så skummelt som det kanskje virker.
-Flere menn jeg har snakket med den siste tiden forteller at de var skeptiske til barn, selv etter fødsel, forteller Borgen-Veland. Han kan røpe at frykt og skepsis omfatter alt fra å være redd for at barnet skal komme i veien for karriere eller sosialt liv til at det vil ødelegge for parforholdet og hobbyer.

– Til og med vår egen journalist Øyvind Skogmo Hansen så ikke poenget med pappaperm, og aller helst ville han gitt bort foreldrepermisjonen om det hadde vært mulig, forteller Borgen-Veland.

Helsedirektoratet anbefaler at foreldres psykiske helse og trivsel bør tematiseres i konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet, og tas opp på hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel. Blipappa.no mener at det også må gjøres en jobb i forkant av fødsel, som belyser at man kan møte på mental motgang og istandgjøre menn til å gjenkjenne tegnene på en begynnende depresjon.
– Mannen må selv kjenne på det, og kunne søke hjelp, for mentale utfordringer kan være ødeleggende i barnets oppvekst og i ditt eget parforhold, mener Borgen-Veland.

Søk hjelp for tidlig

Borgen-Veland mener at menn er for dårlige til å både kjenne på egne følelser, snakke med andre menn om følelser og søke hjelp når de har det tøft

 -I tillegg må man kjenne på hva man selv føler seg komfortabel med, og kommunisere dette til partner. Hedvig Montgomery skriver i en artikkel hos oss at det er viktig å bruke egne erfaringer fra oppveksten, og snakke med partner om ting man syns er vanskelig, forteller Borgen-Veland. 

I en artikkel hos Blipappa.no trekker foreldrebokforfatter Heine Vestvik fram at nybakte fedre bør bli bedre på erfaringsutveksling rundt pappalivet.
-Tradisjonelt sett har vi menn vært dårlige på å snakke om følelser. Med tanke på at mellom 5 og 10% av alle menn går gjennom fødselsdepresjon, som ofte går udiagnostisert, er det viktig med et fokus på at det kan være mandig å snakke om følelser. Jeg tror at man finner mye mental styrke gjennom samtale og erfaringsutveksling, forteller Borgen-Veland.

Det viktigste tiltaket man kan gjøre som nybakt pappa er å søke hjelp når man sliter mentalt, eller sliter med søvn. Blant annet finnes det et hjelpetelefon fra Mental Helse som heter Foreldresupport, et gratistilbud der foreldre anonymt kan ringe inn eller chatte.
-Der kan foreldre raskt få luftet tankene sine om temaer som oppdragelse, samlivsbrudd, søvnvansker og andre utfordringer som tynger. 

-Vi oppfordrer alle til å benytte seg av slike tilbud før det går utover deg selv eller familien. Å bevare et godt parforhold, uten stress og med nok søvn, vil være utslagsgivende for å gi barnet en god oppvekst, avslutter Borgen-Veland.