Velg en side

Man. 18. sept 2017

  • Mødrekvoten er på 10 uker.
  • For å ha rett til mødrekvote, må du ha opparbeidet deg rett til foreldrepenger.

De første 6 ukene av mødrekvoten må du av helsemessige årsaker ta rett etter fødselen. De resterende 4 ukene kan du ta ut rett etterpå, eller du kan benytte deg av såkalt fleksibelt uttak.

Ved fødsel er 3 av ukene i fellespengeperioden forbeholdt mor og må tas rett før termindato.

Mor kan starte uttaket inntil 12 uker før termin, i så fall tas dette av fellesperioden.

Det er ingen krav til fars aktivitet når du tar ut mødrekvoten.