Velg en side

Fedrekvoten som er lovregulert ble redusert fra 14 til 10 uker i 2014. Men den er på vei opp igjen. Den resterende permisjonen skal deles mellom de to foreldrene, men i de fleste tilfeller er det mor som tar ut de resterende ukene. Ofte kan det hende hun trenger tiden hjemme, men ofte presses det i gjennom av henne. Det kan være på grunn av for lite overskudd, krangling eller at far reiser mye i jobben. Men mange fedre synes ikke 10 uker er tilstrekkelig. Derfor er det ikke sånn at fedre heller jobber, i stedet for å være hjemme med den nye verdensborgeren.

Det er også slik at far kan ta enda mer av fødselspermisjonen som tildeles de to foreldrene. Dette er som regel noe foreldrene skal bli enige om, men som ofte mor tar uansett. Derfor blir det ofte veldig liten tid for far, når han skal ha ungen de 10 ukene. Som oftest er de ti ukene som far får rett etter at mor og barn har hatt de 14 første ukene sammen. Da vil hun prøve seg i arbeidslivet igjen. Det hender det går bra, og det er også grunn til at det kan være for tidlig for henne. Kroppen gjennomgår en stor forandring ved en fødsel, og barnet er helt avhengig av omsorg 24 timer i døgnet. Det gjør det enklere for begge parter at mor tar ut permisjonen.

Skjer mye

Ti uker er den tiden da barnet har blitt 2-3 måneder. Da skjer det mye i et spebarns liv. Det kjenner godt foreldrene, den kan smile og le, og spise mat. Men spebarnet er fortsatt avhengig av morsmelk, noe som betyr at det skapes en del flere oppgaver for foreldrene som tar mer tid.

Kanskje det beste er å vente med å ta denne perioden til barnet er mindre avhengig av mor, slik at foreldrene ikke sliter seg fullstendig ut. Det er tross alt nok av oppgaver i hus, hjem, fritidsaktiviteter, reparasjoner, legebesøk, middagsmat, klesvask, husvask, møter, jobb, søvn også videre. Her er det mange ting allerede som må bortprioriteres.

Man kan legge inn fedrekvoten ved 4-5 måneders alderen og deretter legge til noen ekstra uker pappapermisjon slik at far og barn kan bli bedre kjent. Dermed kan man få de etterlengtede 14 ukene som man hadde krav på før 2014. Per dags dato må far ta ut sin fedrekvote etter mors første 14 uker så i forhold til lover og regler går ikke dette forslaget. Det hadde kanskje vært bedre å fastsette disse ukene selv. Dersom man hadde en frist for innlevering av forslaget om fordeling før barnet var født, kunne man få en enklere overgang og alt ville blitt mye mer forutsigbart.

Ulike løsninger

Ulike land har ulike måter å løse aspekter rundt fødselspermisjonen, noen land har bare noen få dager med pappapermisjon, mens andre land har flere år fødselspermisjon, da forbeholdt mor.

Til forskjell er Norge i så måte i en spesiell stilling, i og med at far har rett på både 2 uker omsorgspermisjon ved fødsel og med full lønn, og deretter 10 uker pappapermisjon med full lønn. I USA har de ikke kommet lenger enn av mor har 6 ukers permisjon med lønn, far uten lønn, eller de to med 67% lønn.

Penger?

Selv om far kunne tenkt seg flere uker med barnet, kommer det her igjen an på pengene. Det at far skal kunne få full lønn mens han er hjemme med barnet, er muligens et mål i seg selv, men det er ikke tiden får å klage over lite pappapermisjon. Det er nemlig ikke mange andre land i verden som kan skilte med en så god ordning for nybakte foreldre.