Velg en side

Begge foreldrene skal ha rett til og ønske om å ta ut permisjon i forbindelse med barnets første leveår. Som regel er det mor som tar den største delen av permisjonen, og det er ikke før i de siste årene at far også har fått lovfestet større andel pappapermisjon, kalt fedrekvote. I tillegg kan foreldrene bli enige om hvor stor andel av den resterende permisjonen hver av dem skal ha.

Det er ulike grunner til at man velger slik som man gjør, men fortsatt er det færre enn 50% av fedrene som tar ut hele permisjonen de har mulighet til å ta. Det er mange grunner til at det er slik, og her en noen grunner som taler mot at far skal ta ut hele permisjonen.

  1. Mor vil ikke

Det høres ut som en trassunge, men det kan faktisk være en grunn at mor ikke vil. I de fleste tilfeller må det være greit, fordi hun har vært gjennom en strabasiøs fødsel som tar på kroppen og i noen tilfeller også psyken.

  1. Foreldrene har gått fra hverandre

Det kan faktisk skje at mor og far velger å gå fra hverandre. I en tid der ungen trenger begge foreldrene som mest, er samlivsbruddet et faktum. Det kan hende far flytter eller ikke er i stand til å ta seg av ungen, og da er det mor som må ta større deler av permisjonen. Dersom mor får en ny kjæreste, kan denne gå inn som forsørger, og i noen tilfeller også ta over permisjonen.

  1. Arbeid og karriere

Enten man har en viktig jobb eller føler man har en viktig jobb, kan det være vanskelig å komme bort fra arbeidet. Det krever mye og helst vil sjefen ha deg tilbake på arbeidsdesken. Dersom mor ikke har jobb, kan det jo være like greit, i en situasjon der man allikevel har stram økonomi.

Kanskje far er inne i en kritisk fase av studier eller karrierevalg som gjør at han må prioritere. Det er vanskelig å prioritere bort samvær med barna, men kanskje man finner en god løsning på det likevel.

  1. Sykdom og helse

Av ulike grunner kan det være smart å ikke ta ut pappapermisjonen dersom man er syk. Det kan hende man har vært utfor en arbeidsulykke, eller har generelt dårlig helse. Har man et handikapp eller har en helsemessig utfordring kommer man inn under andre offentlige tjenesteordninger, og det vil dermed kanskje ikke være aktuelt med pappapermisjon.

  1. Mor er husmor av yrke

Kanskje mor elsker å være hjemme med barna, og til og med har gått husmorskolen. Kanskje hun er gammeldags og vil ha en kjønnsdeling på disse oppgavene. Å sette seg mot en mor som vil vise omsorg overfor barna sine, kan være livsfarlig. Da er det bedre å dra på jobb om morgenen, og så bli servert middag etterfulgt av fotmassasje i godstolen, med avis, pipe og noe attåt.

  1. Far er ustabil

Psykisk helse er noe man ikke kan ta nok på alvor. Mange sliter både på grunn av egen forsømte oppvekst, eller rus og avhengighetsproblematikk. Det er fint om far vil være en omsorgsperson for barnet men det er ikke alltid sikkert at det er den beste løsningen. Her må man koble inn sosiale tjenester og kanskje få hjelp av ressurssterke besteforeldre.

  1. Skal gjøre alt annet på permisjon

Dersom far vet at han kommer til å forsømme oppgavene i pappapermisjonen og ikke få til å ta seg av barnet, må man være såpass ærlig med seg selv og den bedre halvdel, at man kommuniserer det. Det er ingen skam å innrømme at dette er noe han ikke vil få til, og heller begynne å bygge bil i garasjen, sette i gang store prosjekt i hagen eller sitte på sofaen å se dårlige amerikanske sitcom-serier.