Velg en side

Man. 18. sept 2017

Du kan ta fedrekvoten når som helst i foreldrepengeperioden, med unntak av ukene før termin og de første 6 ukene etter fødselen. Disse ukene er av medisinske grunner forbeholdt moren.

Du kan ta fedrekvoten sammenhengende eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. Hvis du ønsker å utsette fedrekvoten, må NAV ha mottatt søknaden senest siste dag i fellesperioden.  Hvis du søker senere, mister du stønadsdager. I vedtak til mor står datoen for siste dag i fellesperioden.

Hvis du vil ta ut fedrekvoten rett etter fellesperioden, må du huske å søke til rett tid.

Det er ikke krav til mors aktivitet når du tar ut fedrekvoten.