Velg en side

Det er noen bedrifter som har forstått det. Som virkelig har skjønt at kontinuitet og lojalitet oppnås ved å sette pris på sine ansatte, uansett hvilken situasjon de er i eller hvordan de definerer seg. Bedrifter som ikke bare tenker raskt overskudd, men som heller ser at langsiktige løsninger fungerer best. Det er ikke bare for seg selv, men samfunnet generelt drar fordeler av at bedrifter i privat sektor tenker nytt.

Det kommer egentlig ikke som noe sjokk at bedriften vi snakker om er IKEA. Og det i et land der slike rettigheter forsømmes, nemlig USA. Fra og med 2017 vil alle som har jobbet mer enn et år i bedriften få 3 måneder med pappapermisjon, 6 uker med full lønn og deretter 6 uker med 50% lønn.

Har man jobbet i bedriften i mer enn tre år får man 4 måneder pappapermisjon, 8 uker med 100% lønn og deretter 8 uker med 50% lønn.

Dette i et land som har mammapermisjonen i 6 uker uten lønn. Og uten noe form for pappapermisjon. En ny reform har økt dette til 12 uker med full lønn til sammen. Det vil si at mor kan ta ut 6 uker og far 6 uker. I følge Bureau of Labor Statistics har bare 13 % av industriarbeidere mulighet til lønnet permisjon med det nyfødte barnet.

Det er egentlig ikke noe i veien for at bedrifter skaper sine egne løsninger for sine ansatte. På den måten kan de skape kontinuitet og beholde de beste arbeiderne. Og i tillegg slipper man store utgifter til opplæring av nye ansatte. IKEA er i så måte en bedrift som går foran som et godt eksempel når det gjelder de ansattes rettigheter.

Sverige og IKEA forbilder for mange

Både Sverige og IKEA er i så måte gode forbilder for mange nasjoner når det gjelder menneskerettigheter. Det samme gjelder stort sett for de fleste skandinaviske landene, der offentlige tjenester lenge har gitt borgerne gode forutsetninger for å både kunne jobbe og stifte familie. For uten arbeiderne kan jo ikke bedriftene komme seg videre.

Det som i tillegg er helt spesielt for pappapermisjonen det gis i IKEA er at den skiller ikke mellom arbeidere og administrasjon. Her får alle ta del i rettighetene, og permisjonen er like omfattende enten man står i kassa eller er direktør.

I tillegg gir IKEA flotte bonuser som pensjonssparing til alle ansatte som har jobbet mer enn 5 år.

Men IKEA gir seg ikke der. IKEA setter fokus på mangfold og ulikheter. For IKEA har plass til alle typer mennesker. Det er viktig med likestilling og man diskriminerer ikke de som anser seg selv som LHBT-menneske. IKEA er en arbeidsplass som har plass til alle forskjellige mennesker, uansett hvordan de selv definerer seg.

På denne måten vil IKEA få fram at både de selv vil bli en større bedrift, og ved at de blir større, kan også andre vokse. Som verdier har de mangfold og inkludering.

I et land som USA der man i større grad må sørge for sin egen velstand gjennom dyre forsikringer, høyt lønnet arbeid og stabile forhold, er det mange som faller utenfor. At det finnes bedrifter som IKEA som til og med verdsetter sine amerikanske ansatte, gjør hverdagen mye bedre for mange amerikanere. Per 2017 er det over 14000 mennesker som jobber i IKEA i USA. Kanskje kan IKEAs filosofi påvirke andre bedrifter i landet til å tenke nytt. Dette vil bedre både mulighetene for unge og mennesker som sliter under vanskelige forhold. Det gir hvert fall amerikanske fedre en mye bedre mulighet til å være sammen med barnet i dets første leveår.