Velg en side

Foreldre har en viktig rolle når det gjelder å skape interesse for og oppmuntre til livslang læring. Det dreier seg ikke om å ta over jobben til skolen, men om å legge til rette for at barnet utvikler en sunn nysgjerrighet og åpenhet for ny kunnskap. Selvfølgelig føles temaer som Versaillestraktaten, Versaillesfreden, verdenskrigene og Wilsons 14 punkter fjerne ut de første årene – men når er det riktig å snakk med barna om litt mer kompliserte temaer innenfor historie og samfunn?

Barnets forståelse er avgjørende

Legg merke til at det alltid er viktig å forhøre seg med fagfolk hvis du er usikker, for eksempel ved å snakke med ansatte i barnehage eller skole. Historiske hendelser som Versaillestraktaten, les mer her om akkurat dette temaet, er komplekse og abstrakte også for et voksent publikum. Det kan derfor være utfordrende å forklare slike temaer på en enkel måte, og enda vanskeligere for et barn å danne seg et bilde av det.

Forståelse av historien dreier seg om å ha en evne til å se for seg ting som er helt annerledes enn den hverdagen du lever i, noe som kan være ekstra vanskelig for et barn. Dessuten kan mange temaer innen historie og samfunn helt enkelt oppfattes som «kjedelige» av yngre barn – noe som er helt greit.

Skumle temaer og konflikter

Menneskets historie er fylt med lidende og grusomheter. Det er en del av virkeligheten vi lever i, og det er viktig å ha et forhold til historien – om ikke annet for ikke å gjenta tidligere feil. Samtidig er det åpenbart noen temaer som kan være for skumle, grusomme eller uroskapende for yngre barn. Igjen er det fornuftig å forhøre seg med fagfolk, og kanskje følge læreplanen til skolen. Den skal ta høyde for barnets utvikling, også når det gjelder at tematikken og fremstillingen er tilpasset aldersgruppen når det gjelder innhold.

.