Velg en side

Når du har pappapermisjon skal du være fritatt for jobbens plikter. Dine tanker og oppmerksomhet går mot den relativt nyfødt. Og det vil sannsynligvis kreve ganske mye av det.

Men ofte ligger det bare og sover. Da kan du utnytte tida til å gjøre andre praktiske og nyttige ting i forbindsle med familieforøkelsen.

I følge erstatningsadvokat Eirik Teigstad har imidlertid forledre en plikt til å føre tilsyn med sine barn og er erstatningsansvarnlige dersom de ikke overholder denne plikten:

Tilsynsansvaret innebærer at foreldre på nærmere vilkår plikter å erstatte skade voldt av deres barn under 18 år. Dette vil være tilfellet dersom foreldrene har latt det mangle på «tilbørlig tilsyn». Kilde: Erstatning.no.

En at de tingene er å gå gjennom økonomi og forsikringer. Spørsmålet om det er nødvendig med en barneforsikring en av områdene nylagde foreldre gjerne er spesielt opptatt av.

Godt hjulpet av bekymringer som er gjengs for alle andre i denne situasjonen fremkalles worst case-scenarioer på løpende bånd. Hva skjer hvis barnet blir alvorlig eller livsvarig syk? Om det kommer ut for en ulykke og blir handikappet?

La oss se nærmere på dette

Barneforsikring vs offentlige ordninger

La det være klart at barnet har mange rettigheter selv uten egen barneforsikring.

Norge har faktisk en av verdens beste velferdsordninger.

Barn som er handikappet vil ha rett på mange hjelptiltak fra det offentlige i tillegg til det generelle gratis helsevesenet. Hvis det blir arbeidsufør som følge av skade eller sykdom kan det få pensjon som ung ufør (høyere satser enn ordinær uførepensjon) eller prøve seg i spesielt tilrettelagte arbeidstiltak.

En barnepensjon vil kunne supplere dette ved for eksempel engangserstatning, månedlige tillegg til offentlige ytelser eller tilbud om private behandlingsalternativer.

Barneforsikring vs andre ansvarsforsikringer

Dersom barnet utsettes for en personskade, typisk etter en trafikkulykke, har det uansett krav på erstatning fra skadevolders forsikringsselskap.

Det kan fremmes erstatning for tap av framtidige inntekter dersom barnet som følge av ulykken blir arbeidsufør. Det betyr at selskapet utbetaler differansene av hva vedkommende kommer til å få i uføretrygd og det barnet kunne regne med å tjene ved å delta som normalt i arbeidslivet.

I tillegg kan det fremmes krav om dekning av kostnader til behandling, menerstatning og oppreisning.

Det er med andre ord snakk om sjusifrede beløp.

Hva dekker barneforsikringen?

Som vi ser er barnet god dekket uansett. En barneforsikring kan gi det lille ekstra. Det kan inkludere:

  • engangsutbetaling ved død
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • medisinsk invaliditet etter ulykke
  • dagpenger ved sykehusopphold
  • erstatning ved utvalgte sykdommer
  • ombygging av bolig
  • engangsutbetaling ved uførhet
  • medisinsk invaliditet ved sykdom
  • pleie og omsorg
  • månedlig utbetaling ved uførhet

Det kan være visse variasjoner blant forsikringsselskapene hva de tilbyr og hvilke beløpsgrenser de opererer med. De to siste punktene på lista er gjerne noe som er inkludert i en noe dyrere forsikring enn standard barneforsikring.

Det bemerkes at beløpet fra forsikringsselskapet utbetales med fratrekk av ytelser barnet får fra det offentlige til samme formål.

Er barneforsikring verdt prisen?

Det er noe hver enkelt må ta stilling til.

Prisene som oppgis fra Gjensidige er 178 per måned for en standard barneforsikring ( 2 136 kroner i året), 263 kroner per måned for en forsikring med ekstra uførepensjon tilsvarende 4G, og 398 kroner i måneden for en forsikring med ekstra uførepensjon tilsvarende 8G.

Ettersom barnet er sikret på andre måter ved ulike offentlige ordninger og andre forsikringer, er ikke barneforsikring noe man MÅ ha. Hvis økonomien ellers er knapp, er det fullt forsvarlig å prioritere andre goder for barnet, som for eksempel fritidsaktiviteter.

Men har man råd til det, er det heller ikke det dummeste å bruke pengene på.

Kilder

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett/2020/02/barns_erstatningsansvar_etter_skadeserstatningsloven_1-1

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19192/108815.pdf?sequence=3