Velg en side

Pappapermisjon er uke som kan gi deg uvurderlig tid sammen med familien etter en fødsel, men det er ikke alle som har styr på lenge og hvor stor dekningsgrad de kan velge mellom, og ikke minst hvor mye penger man får å rutte med.

Hvor lenge du er på pappapermisjon påvirker hvor mye penger du får. Fra den syvende uken kan papper ta ut kvoten sin. De første seks ukene er forbehold mor og kan ikke byttes med far. Uansett om dere velger å ha foreldrepermisjon sammen, eller hver for dere, er det 15 eller 19 uker som gjelder. Ved 15 uker vil du få 100% og ved 19 uker er det 80%, av lønna di i foreldrepenger. Hvis du velger å ikke ha permisjon kan du overføre ukene dine til mor, men dette er noe der skal søke om å få overført.

Permisjon med penger

Samlet sett kan mor og far få 49 eller 59 uker foreldrepermisjon, avhengig av hvilken dekningsgrad dere vil ha. Det her kan for bli litt innviklet så vi får bare gå gjennom alternativet med 100% dekningsgrad først. Her vil mor få 6 uker til å begynne med uavhengig av hvilken dekningsgrad hun velger. Deretter kan både mor og far separat få 15 uker hver. Og sammen kan dere få 16 uker hvor begge to kan være hjemme i foreldrepermisjon. I det andre alternativet (80% dekningsgrad) vil mor først få 6 uker. Deretter vil mor og far få 19 uker hver og 18 uker i en fellesperiode.

Får dere flere enn ett barn vil dere ha muligheten til å få en lønnet permisjon på 12 måneder ekstra, som skal tas rett etter den vanlige permisjonen. Tre eller flere barn vil gi enda flere uker – opptil 155 uker totalt for deg og mor.

Pengene bruker du etter eget ønske, enten du trenger dem til faste utgifter eller om du vil investere/spare dem. Få evt. Tips på pengebloggen.com.

Permisjon uten lønn

Det er noe som heter omsorgspermisjon også. Dette er to uker som far kan ta ut ulønnet permisjon i forbindelse med fødselen. Dette er noe mange velger å ta ut med en gang så de kan være til hjelp for mor og være en del av livet til den nyfødte babyen allerede fra start. Men husk, at dette er en permisjon som ikke har noe med verken pappapermisjon eller tilleggspermisjon å gjøre. I prinsippet behøver du ikke å informere arbeidsgiver om dette, hvis ikke permisjonen skal gå utover 2 uker. Det kan også være nytteløst hvis babyen blir født før tiden eller etter termin, så derfor er reglene slik.

Du har plikt til å informere jobben din om at du skal ta ut pappapermisjon, utover de 14 dagene du eventuelt tok ut i omsorgspermisjon.

Pappapermisjon til å hygge sammen med familien

Hvis du tar ut pappapermisjon så bruk tiden til å glede deg sammen med familien. Dette er en mulighet du ikke får igjen, og er ganske unikt i forhold til andre land i verden. Selv om du kan iverføre ukene dine til mor, er det flere og flere pappaer som velger å utnytte alle ukene til å bli kjent med det nye barnet og til å pleie familien. Jobben vil alltid vente på deg, fordi de er pliktige til å gi deg samme jobb som du hadde før du gikk ut på pappapermisjon.